När du tänker på slussar kanske du först föreställer dig stora vattenmassor och imponerande betongkonstruktioner. Men det finns en annan aspekt som är minst lika viktig: tekniken bakom. I den här artikeln ska jag gå igenom hur teknik används när man bygger slussar och varför det är så avgörande för att skapa effektiva och hållbara